Trade Spirit

de toekomst van de Hollandse handelsgeest

 
 
 

De wereld verandert razendsnel. China komt op. De zeespiegel stijgt. Amerika is geen zekerheidje meer. Wat moeten wij Nederlanders hiervan vinden? Wat is onze rol op deze snel veranderende planeet? Om antwoord op die vraag te vinden zijn wij op onderzoek gegaan. We spraken bestuurders, topondernemers en historici. In hun inspirerende verhalen ontdekten we een rode draad, lopend vanuit het verleden richting een groot en inspirerend toekomstvisioen. 

Het Event
Op donderdag 28 september organiseren wij samen met MKB Nederland het event Trade Spirit in de Thomaskerk in Amsterdam. Tijdens deze middag presenteren we een inspirerend toekomstvisioen voor Nederland via een presentatie en een reeks schilderijen.

Adres Thomaskerk: Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam

Programma
16:30 Inloop met koffie en thee
17.00 Welkom door Michaël van Straalen (voorzitter MKB-NL)
17.10 Presentatie Breukers Godrie
18:00 Opening expositie met borrel
20:00 Afronding

Aanmelding
Toegang is gratis, aanmelden kan via info@breukersgodrie.nl

Geïnterviewden
Aad Ouborg, Ali Niknam,  Arthur de Jong Luneau, Atilay Uslu, Bernard Wientjes, Emilie Gordenker, Jacco Bouw, Jochum Haakma, Marieke Blom, Meiny Prins, Menno Born, Meta Knol, Michaël van Straalen, Mirjam Bink, Oscar Gelderblom, Paul Giessen, Paul Schnabel, Pieter Kramer, Rick van den Wildenberg, Ruben van Zwieten en Taco Dibbits.