Strategisch advies

Wat doen we?
Wij vertalen abstracte strategie naar inspirerende verhalen die mensen bewegen. Dit doen we voor organisaties die een strategische verandering doormaken.

Waarom?
Veel organisaties hebben moeite om te veranderen. Dit ligt meestal niet aan de strategische plannen. Die zijn vaak goed doordacht en voldoen aan de eisen van deze tijd. Het probleem schuilt echter in de vertaling van de strategie naar de organisatie en de buitenwereld. Een goed verhaal is daarin een cruciaal onderdeel, maar de expertise om de strategie naar een verhaal te vertalen is vaak niet aanwezig.

Onze expertise
Een strategie vertalen naar een inspirerend verhaal is erg moeilijk. Daar zijn namelijk twee expertises voor nodig die elkaar zelden ontmoeten: enerzijds het abstracte denken om een strategie tot de essentie te doorgronden, en anderzijds de ervaring met het bedenken én vertellen van verhalen in tekst, beeld en geluid. Door onze ongebruikelijke achtergrond in zowel abstract denken (filosofie, geschiedenis, wetenschap) als vormgeven (theater, beeldende kunst en muziek) brengen wij beide werelden samen.

Hoe doen we dat?
1. Strategie
In de eerste fase verdiepen we ons in de strategische verandering via interviews en de analyse van strategische stukken.

2. Organisatie
Vervolgens spreken we de mensen die een hoofdrol spelen in de nieuwe strategie. Dit kunnen werknemers zijn, maar ook klanten of partners.

3. Vertaling
Daarna vertalen we de nieuwe strategie naar een verhaal dat aansluit bij de identiteit van alle betrokkenen. Dit verhaal geven we vorm op een manier die passend is, variërend van groots opgezette events tot de tekst van een eenvoudige maar allesbepalende e-mail.