Strategisch advies

Wat doen we?
Wij vertalen abstracte strategie naar inspirerende verhalen die mensen bewegen. Dit doen we voor organisaties die een strategische verandering doormaken.

Waarom?
Veel organisaties hebben grote moeite om te veranderen. Dit ligt meestal niet aan de strategie zelf. Deze is vaak schitterend geformuleerd en voldoet aan de eisen van deze tijd. Het probleem schuilt echter in de vertaling van de strategie naar een inspirerend verhaal dat de organisatie raakt.

Onze expertise
Om dit te bereiken zijn namelijk twee expertises nodig die elkaar zelden ontmoeten: enerzijds het abstracte denken om een strategie tot de essentie te doorgronden, en anderzijds de ervaring met het vertellen van verhalen in tekst, beeld en geluid. Door onze ongebruikelijke achtergrond in zowel denken (filosofie, geschiedenis, wetenschap) als vormgeven (theater, beeldende kunst en muziek) brengen wij beide werelden samen.

Hoe doen we dat?
1. Strategie
In de eerste fase verdiepen we ons in de strategische verandering via interviews en de analyse van strategische stukken.

2. Organisatie
Vervolgens interviewen we mensen uit de organisatie om te leren welke verhalen er leven, wat er zoal speelt.

3. Vertaling
Daarna vertalen we de nieuwe strategie naar de organisatie via een reeks communicatie-middelen, variërend van groots opgezette events tot de opzet van een eenvoudige maar allesbepalende e-mail.