Strategisch advies

Wat doen we?
Wij vertalen abstracte strategie naar inspirerende verhalen die mensen bewegen. Dit doen we voor organisaties die een strategische verandering doormaken.

Waarom?
Veel organisaties hebben grote moeite om te veranderen. Dit ligt meestal niet aan de strategie zelf. Deze is vaak goed doordacht en voldoet aan de eisen van deze tijd. Het probleem schuilt echter in de vertaling van de strategie naar de organisatie, bijvoorbeeld door een inspirerend verhaal dat mensen raakt.

Onze expertise
Om strategie naar de organisatie te vertalen zijn twee expertises nodig die elkaar zelden ontmoeten: enerzijds het abstracte denken om een strategie tot de essentie te doorgronden, en anderzijds de ervaring met het vertellen van verhalen in tekst, beeld en geluid. Door onze ongebruikelijke achtergrond in zowel denken (filosofie, geschiedenis, wetenschap) als vormgeven (theater, beeldende kunst en muziek) brengen wij beide werelden samen.

Hoe doen we dat?
1. Strategie
In de eerste fase verdiepen we ons in de strategische verandering via interviews en de analyse van strategische stukken.

2. Organisatie
Vervolgens interviewen we mensen uit de organisatie om de identiteit van de organisatie te leren kennen en om te horen welke verhalen er leven.

3. Vertaling
Daarna vertalen we de nieuwe strategie naar de organisatie op een manier die past, variërend van groots opgezette events tot de opzet van een eenvoudige maar allesbepalende e-mail.